تومان۳۵۰,۰۰۰

مغز پسته فله مقدار ۱۰۰۰ گرم

تومان۳۵۰,۰۰۰